Hagenes (Dyrøy) - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  1,4 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Adkomst: Kjør til veis ende på Dyrøya - ca 20 km fra brua. Fylkesvei til Dyrøyhamn, deretter kommunal veg. Parkering på snuplass på Mikkelbostad.

Vanskelighetsgrad: Kjempefin familietur. Kan gås med barnevogn - til fjæra. Til kanonstillingene er det vanskelig å trille helt ut.

Løype: Lett tur langs traktorvei. Parkering på snuplass Mikkelbostad, helt på sørenden av Dyrøya. Tre kilometer en vei.

Gammel traktorvei. Nesten framme finner man et veiskille der man kan gå ned til fjæra eller opp til kanonstillingene. Turkassen til Dyrøy Turlag og turboskiltet er ved kanonstillingene, utenfor bunkersen.

På Hagenes er to kanonstillinger og to bunkere fra krigen. Der er også grue man kan ha bål i, og benker og bord.

Husk at fuglene hekker på første del av sommeren. Vis hensyn!

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Annonse