Fjellbekkvadet - Foskomslåtten nord - Nerlikoia

Legg til huskeliste
Annonse

Disse tre turmålene kan også tas som en lengre rundtur med flere valgfrie startsteder. Beskrivelsen her starter helt øverst på p-plassen i enden av vegen på Savalsætra. Hit kommer du langs Savalsætervegen nordover fra Jønsrud i Nordbygda. Ta stien ut fra p-plassen der den er felles med skiløypa. Etter ca.100 m deler stien seg, og du tar til venstre bortover lia til Fjellbekkvadet.

Snu og gå nedover den andre stien fra krysset mot Djupdalen. Her går du på en gammel seterveg og passerer etter hvert Djupdalskoia, Djupdalsvegen og Djupdalsbekken. Etter bekken går det bratt opp i en sving mot venstre til en åpen furuskog der stien går nedover og sørover til Foskomslåtten. Stien er merket, men er til dels lite synlig i terrenget.

Fortsett stien sørover forbi selve slåtten. Sør for Foskomslåtten er det flere stier ned til Nordholsvegen. Velg gjerne den som går til venstre i kryssene lengst øst forbi en gapahuk der det kan passe med en rast. Nordholsvegen følges østover til den går over i Sjølivegen. Det blir ca. 2,5 km på veg til du treffer på Rondanestien som du tar inn på til venstre nordover ca. 500 m til Nerlikoia.

Koia er enkel, men åpen for turfolk. Rondanestien følges deretter oppover til Savalsætra der du passerer HHTs ubetjente hytte (låst med DNTs standardnøkkel) på vei til p-plassen der du startet.

Startsted og parkering ved bommen på Budorvegen kan brukes til en kort enkelttur til Foskomslåtten. Følg vegen forbi gamle Brattbakken skistadion inn til Foskomslåtten og samme veg tilbake. Turen kan gjerne gjennomføres som en sykkeltur.

Startsted på Sjølivegen kan brukes for en svært kort tur langs Rondanestien til Nerlikoia.

Adkomst med egen bil

Beskrivelsen her starter helt øverst på p-plassen i enden av vegen på Savalsætra. Hit kommer du langs Savalsætervegen nordover fra Jønsrud i Nordbygda.
Annonse