Jacobineruta - Historisk vandrerute etappe 4

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 9,0 km
  • 3 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 297 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Denne turen er en av våre Historiske vandreruter. Et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Fiske-etappen av Jacobineruta omhandler historien om det rike fisket i Sandspollen.Turen kan gås fra Sætre eller fra Færgestad avhengig av om du ønsker å gå en lengre tur eller en kortere runde. Fra Sætre følger du kyststien sørover til du når Sandspollen hvor du da holder til venstre og vandrer ut mot Kinnartangen, mot Nesset og over Færgestad på vei tilbake til Sandspollen. Det er mulig å ta flere avstikkere over tangen for å korte ned på turen. Da kommer du raskere til Færgestad. Den historiske fortellingen når du går denne turen er fortalt med utgangspunkt på Færgestad.

Færgestad var stedet Jacobine la til når hun skysset folk over sundet fra Drøbak. Fra steinen her merket Drammen 3 ½ mile tok mange fatt på Sandstien, en oldtidsvei tvers over Hurumlandet over til Dramstad ved Drammensfjorden.

I denne delen av Jacobineruta skal du følge kyststien utover mot Nesset og videre til Kinnartangen og ta del i fiskehistorien innover i Sandspollen. Dette er den største naturhavna i Oslofjorden og det ble drevet fiske her helt fra Middelalderen av. Etter at jeteen kom på 1870-tallet klaget fiskerne på at fisket ble dårligere. Jeteen er en steinmur som ble lagt ut mellom Hurumlandet og Oscarsborg slik at alle større fartøy måtte seile forbi festningen. Dette for å beskytte hovedstaden Oslo. Etappe 2 av Jacobineruta omhandler forsvarsetappen. På en stille dag kan du se krusninger i en lang stripe utenfor Færgestad - dette er jeteen.

Ser du på et kart når du vandrer innover i Sandspollen finner du navn som Lagtangen, Lagbukta, Skjærlaget. «Lag» er en alminnelig betegnelse på et sted der fiskeredskapen settes ut. Navnene i dette området hentyder på det aktive fiskeriet som foregikk i pollen. Det finnes historier om fangster på 5 tonn en kveld og 6 den neste. Det var i all hovedsak makrell som ble fisket. De fleste fiskerne her ute hadde nok sine egne båter, men det er ikke fritt for at Jacobine selv dro hit for å fiske eller kjøpe fisk for å mette familien. Fisket i dag er dessverre ubetydelig, men som sportsfisker kan du fortsatt få en god makrellfangst!

Det har vært flere fiskerhytter her, men kun kystledhytta Fiskerhytta er igjen. Denne ble satt opp av gårdbrukeren Halvor Robert på Slottet gård i 1915. Hytta var den første som fikk telefon i området – det sier litt hvor viktig det var å melde raskt fra om at makrellen var kommet inn i pollen. Når du planlegger denne turen bør du legge inn en overnatting på denne koselige vesle hytta på over hundre år. Fra P-plassen på Sandspollen går du en hyttevei utover og følger så skiltene til kystledhytta.

Sandspollen er i dag en yndet ankringsplass for fritidsbåter og byr på gode bryggeplasser, flytende søppeltømmingsplasser, toaletter, bålplasser og rastebenker. Når du vandrer kyststien rundt kan du ta deg en dukkert fra svabergene eller ta deg en rast på de mange opparbeidede plassene. Kanskje klarer du å finne den gamle merkesteinen som den betydningsfulle Værpen en gang satt opp for å vise hvem som satt på fiskerettighetene akkurat her:


”1853. HER ER ET AF DE BEDSTE
MAKRELFISKERIER I KR.FJORDEN. EIES
OG DRIVES AF J. WERPEN. BEGYNDT
AT FISKE I 1838 I SIN TID. TIENDE TIL
UNDERRETNING. FISKER HAV ET
VAAGENT ØIE. DO ME THAT FAVOUR.
JOHAN C. WERPEN.”

Når du når Djuplaget innerst i pollen følger du kyststien oppover i terrenget. Stien går delvis på vei eller på mark i løvskog. Her vandrer du forbi Verpentjernet som ble benyttet i isfrakten som var en blomstrende næring på 1800-tallet. Følg merket kyststi videre mot Kongsdelene ogforbi kirken. Kongsdelene kirke var resultat av en lang innsamlingsaksjon ledet av en lokal fabrikkeier. Byggingen startet ifølge kildene i 1905, og kirken ble innviet i samme år, som også står på vindfløyen i spiret, så det ble nok arbeidet effektivt. Videre nordover kommer du til tettstedet Sætre med sine mange båtbrygger og vakre beliggenhet.

På veien hit har du gått over i Jacobineruta etappe 3 som omhandler sprengstoffindustrien på Engene i Sætre og ute på Håøya. Historien om Jacobine og Drøbak er etappe 1, mens Jacobineruta etappe 2 er forsvarshistorien.

Adkomst med egen bil

Med egen båt eller kajakk er det flott å padle fra Sætre og inn i Sandspollen - herfra kan du gå runden om Kinnartangen. Om ikke du går runden tilbake til Sætre.
Det går buss til Sætre. Kommer du med egen bil er det gode parkeringsmuligheter i Sætre, på Færgestad og en mindre en like ovenfor Sandspollen. Det er skiltet fra hovedveien.
Annonse