Forside > Utforsker > Område > Austheiene

Utforsk Austheiene!

Austheiene er navnet på fjell- og heistrøkene mellom Setesdal i vest og Arendals- og Skiensvassdragene i øst.

I nord er det mest høyfjell med flere topper over 1500 m. Den høyeste er Kvannefjellet (1537 moh.) Denne toppen ligger i Telemark, men Aust-Agders høyeste topp, Sæbyggjenuten (1507 moh.), finnes i samme området litt lengre sør. Fra Telemark skjærer det seg inn flere dype daler med 5-600 m stupbratte sider, mens det på Setesdalsiden er mer rolige formasjoner. 

Mot kysten  

Sør for rv45 faller terrenget gradvis nedover mot Sørlandet. Samtidig fortsetter det litt uryddige landskapet med tusenvis av store og små vann, daler på kryss og tvers, bratte ufser og langstrakte lier om hverandre. I den sørlige delen har Tovdalsvassdraget sitt nedbørfelt, det lengste ikke utbygde vassdraget i Sør-Norge.

Skoggrensa i Austheiene går på omkring 1000 moh., men magert jordsmonn mange steder gir en glissen heiskog som dominerer også i de sørlige og lavereliggende delene. Her går stiene i 500-1000 meters høyde. Her er barksesongen lang. Ofte kan du gå fotturer her i oktober og november. Og det samme terrenget er gjerne farbart til fots i andre halvdel av mai eller først i juni.

Populære ruter 

Hovden til Tjørnbrotbu og videre til Berdalsbu og Berdalen bru. Fyresdal til Hovstøyl og videre etter Bispevegen til Valle og fra Dale i Tovdal til Rjukanfossen.

Gode startsteder

Dølemo, Øvre Ramse og Austenå i Tovdal, Gjevden og Vindilhytta i Gjøvdal, Birtedalen, Torsdalsbu eller Nos (bomvei fra Kleivgrend i Fyresdal), Bjørnevasshytta, Hovden og Bjåen .

Tilpass søket for