"Dragonveien" fra Kjelsås til Hakadal

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

"Dragonveien" var en ridevei brukt av vårt første dragonregiment fra Akershus festning til Opplandene. Fra Akershus festning gikk den til Kjelsås og langs østsiden av Maridalsvannet rett til Hakedals Verk og videre opp langs Randsfjorden. Turen starter naturlig fra Kjelsås stasjon og ender på Hakadal stasjon, eller omvendt. Det er kort vei til jernbanestasjonene Nittedal, Movatn og Snippen.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017. Bruk lenken til høyre på denne siden for å få tilgang til de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg frem mot målet langt fremme.

Selv om veiene ikke er merket med annet enn tilfeldige pinner er de nå lette å følge, dessuten husk retningen mot målet og du er aldri langt unna stien. Likevel kan det være steder hvor stien er utydelig og da er det nyttig å følge sporet på ut.no (stort kart). Da vil du oppleve en godt framkommelig sti i tørt lende og, for mange, i nytt terreng.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta toget tilbake. Turen starter fra Kjelsås st. eller Langsetløkka på Kjelsås, alternativt Hakadal st. Fra Kjelsås: Bil kan parkeres ved Oset eller Langsetløkka. Fra Hakadal: Utfartsparkering gjennom undergang nord for stasjonen.

Adkomst med kollektivtransport

Tog med Gjøvikbanen til Kjelsås eller Hakadal. Fra Kjelsås: Følg Midtoddveien. Fra Hakadal: Gå nordover, gjennom undergang og inn på sti i enden av parkeringsplassen.
Annonse

Publisert av