Gamle Hadelandsvei fra Årvoll til Stryken

Publisert av privatperson

"Gamle Hadelandsvei" er en eldgammel ferdselsvei fra Bjørvika til Hadeland som gikk over Stig ved Årvoll, Sinober og Burås i Lillomarka og videre via Fredrikstad, Trehørningen, Kongsvangskog (sør for Stryken). Denne traséen bryter med dagens vanlige oppfatning om hvor veien gikk.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017. Bruk lenken under forfatterens navn over for å lese om de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg.

Deler av disse stiene har ikke vært i bruk på generasjoner. Her kan sporene være vanskelig å se, og det er nødvendig å bruke GPS. Da vil du oppleve en godt framkommelig sti i tørt lende og, for mange, i nytt terreng.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Årvoll og ender på Kongsvangskog ved Stryken. Overnattingsmulighet på Fjellvang. Toget stopper ikke ved Stryken i sommehalvåret. Fra Kongsvangskog er nærmeste bussholdeplass Elnesveien (4,5 km). Turen kan deles opp via blåmerkede stier til tog fra Movann, Ørfiskedammen, Gruvåsen eller Elvikløkka.

Adkomst med offentlig transport

Fra Årvoll: Buss til Tonsenhagen torg. Fra Kongsvangskog: Buss 301 til Elnesveien.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.