Gamle Hadelandsvei fra Årvoll til Stryken

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

"Gamle Hadelandsvei" er en eldgammel ferdselsvei fra Bjørvika til Hadeland som gikk over Stig ved Årvoll, Sinober og Burås i Lillomarka og videre via Fredrikstad, Trehørningen, Kongsvangskog (sør for Stryken). Denne traséen bryter med dagens vanlige oppfatning om hvor veien gikk.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017. Bruk lenkene til høyre på denne side for å få tilgang til de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg frem mot målet langt fremme.

Selv om veiene ikke er merket med annet enn tilfeldige pinner er de nå lette å følge, dessuten husk retningen mot målet og du er aldri langt unna stien. Likevel kan det være steder hvor stien er utydelig og da er det nyttig å følge sporet på ut.no (stort kart). Da vil du oppleve en godt framkommelig sti i tørt lende og, for mange, i nytt terreng.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Årvoll og ender på Kongsvangskog ved Stryken. Overnattingsmulighet på Fjellvang. Toget stopper ikke ved Stryken i sommehalvåret, men det er parkeringsplass på stasjonsområdet. Fra Kongsvangskog er nærmeste bussholdeplass Elnesveien (4,5 km). Turen kan deles opp via blåmerkede stier til tog fra Movann, Ørfiskedammen, Gruvåsen eller Elvikløkka.

Adkomst med kollektivtransport

Fra Årvoll: Buss til Tonsenhagen torg. Fra Kongsvangskog: Buss 301 til Elnesveien.
Annonse

Publisert av