Et gammelt veifar fra Sander i Maridalen til Bjertnes i Nittedal

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 7,4 km
  • 3 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 257 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - nov

Denne turen er en gammel ferdselsvei mellom Bjertnes i Nittedal og Sander i Maridalen. Navnet på gården Bjertnes forteller oss at det her var et møtested for handelsvirksomhet. Stien er vist på kart fra 1804 og 1805, og den er merket "Gangstie". Det gamle veifaret krysser jernbanen - vi velger istedet en sikker overgang ved Sandermosen stasjon. ...

Adkomst med egen bil

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta toget tilbake. Turen starter fra Sandermosen i Maridalen.

Adkomst med kollektivtransport

Tog med Gjøvikbanen til Snippen eller Nittedal. Fra Snippen: Gå Greveveien sydover til Sandermosen stasjon. Fra Nittedal: Gå Stasjonsveien til Mostua.
Annonse