Et gammelt veifar fra Sander i Maridalen til Bjertnes i Nittedal

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Denne turen er en gammel ferdselsvei mellom Bjertnes i Nittedal og Sander i Maridalen. Navnet på gården Bjertnes forteller oss at det her var et møtested for handelsvirksomhet. Stien er vist på kart fra 1804 og 1805, og den er merket "Gangstie". Det gamle veifaret krysser jernbanen - vi velger istedet en sikker overgang ved Sandermosen stasjon. Det er litt vanskelig å finne frem i terrenget innunder Barlindåsen.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017. Bruk lenkenene til høyre på denne side for få tilgang til de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg frem mot målet langt fremme.

Selv om veiene ikke er merket med annet enn tilfeldige pinner er de nå lette å følge, dessuten husk retningen mot målet og du er aldri langt unna stien. Likevel kan det være steder hvor stien er utydelig og da er det nyttig å følge sporet på ut.no (stort kart). Da vil du oppleve en godt framkommelig sti i tørt lende og, for mange, i nytt terreng.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta toget tilbake. Turen starter fra Sandermosen i Maridalen.

Adkomst med kollektivtransport

Tog med Gjøvikbanen til Snippen eller Nittedal. Fra Snippen: Gå Greveveien sydover til Sandermosen stasjon. Fra Nittedal: Gå Stasjonsveien til Mostua.
Annonse

Publisert av