Bygata fra Jevnaker

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse

"Bygata" går på kjente stier fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen, over Myrtjernshøgda - Fortjernsbråtan - Hakloa - Hadelandshøgda-Båhussetra - Sinnersetra- Slåttebråtan til Olimb på Jevnaker. Veien er vist på flere kart i tidsrommet 1822-1872. Sist oppdatert tidlig 1918.

Nord for Slåttebråtan mot Olimb lengst nord har det vært hogst ...

Adkomst med egen bil

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Hammeren og ender på Olimb i Jevnaker. Overnattingsmulighet på Kikutstua.

Adkomst med kollektivtransport

Fra Maridalen: Buss 51 til Hammeren. Fra Jevnaker: Buss 717/150 fra Lunner stasjon til "Olimb østre".
Annonse

Publisert av