Bygata fra Jevnaker

Legg til huskeliste
Annonse

"Bygata" går fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen, over Myrtjernshøgda - Fortjernsbråtan - Hakloa - Hadelandshøgda-Båhussetra - Sinnersetra- Slåttbråtan til Olum på Jevnaker. Veien er vist på flere kart i tidsrommet 1822-1872. Sist oppdatert 1918.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem ve...

Adkomst med egen bil

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Hammeren og ender på Olimb i Jevnaker. Overnattingsmulighet på Kikutstua.

Adkomst med kollektivtransport

Fra Maridalen: Buss 51 til Hammeren. Fra Jevnaker: Buss 717/150 fra Lunner stasjon til "Olimb østre".
Annonse