Bygata fra Jevnaker

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  35,8 km
  2 dager
 • Sesong
  Mai - okt

"Bygata" går på kjente stier fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen, over Myrtjernshøgda - Fortjernsbråtan - Hakloa - Båhussetra - Sinnersetra til Olimb på Jevnaker. Veien er vist på flere kart i tidsrommet 1825-1872. Sist oppdatert tidlig 1900.

Nord for Slåttebråtan mot Olimb lengst nord har det vært hogst og anleggsarbeider. Bygata er derfor vist med start/stopp på Slåttebråtan.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017. Bruk lenken til høyre på denne side for å få tilgang til de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg frem mot målet langt fremme.

Selv om veiene ikke er merket med annet enn tilfeldige pinner er de nå lette å følge, dessuten husk retningen mot målet og du er aldri langt unna stien. Likevel kan det være steder hvor stien er utydelig og da er det nyttig å følge sporet på ut.no (stort kart). Da vil du oppleve en godt framkommelig sti i tørt lende og, for mange, i nytt terreng.

Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Hammeren og ender på Olimb i Jevnaker. Overnattingsmulighet på Kikutstua.

Adkomst med offentlig transport

Fra Maridalen: Buss 51 til Hammeren. Fra Jevnaker: Buss 717/150 fra Lunner stasjon til "Olimb østre".
Annonse