Bygata fra Jevnaker

Publisert av privatperson

Bygata fra Jevnaker

"Bygata" går på kjente stier fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen. Men før du kommer fram til Liggeren tar du av mot Fortjernsbråtan - Hakloa - Båhussetra - Sinnersetra til Olimb på Jevnaker. Veien er vist på flere kart i tidsrommet 1825-1872. Sist oppdatert tidlig 1900.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017. Bruk lenken under forfatterens navn over for å lese om de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg.

Deler av disse stiene har ikke vært i bruk på generasjoner. Merk at det også nylig har vært hogst i områdene ved Sandungskalven og ved Ølja. Her kan sporene være vanskelig å se, og det er nødvendig å bruke GPS.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Hammeren og ender på Olimb i Jevnaker. Overnattingsmulighet på Kikutstua.

Adkomst med offentlig transport

Fra Maridalen: Buss 51 til Hammeren. Fra Jevnaker: Buss 717/150 fra Lunner stasjon til "Olimb østre".
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.