Bygata fra Jevnaker

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 37,2 km
  • 2 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 1186 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt

"Bygata" går fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen, over Myrtjernshøgda - Fortjernsbråtan - Hakloa - Hadelandshøgda-Båhussetra - Sinnersetra- Slåttbråtan til Olum på Jevnaker. Veien er vist på flere kart i tidsrommet 1822-1872. Sist oppdatert 1918.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017 og to hefter 'Tillegg' og 'Etterskrift' utgitt i 2021. Bruk lenken nedenfor til høyre på denne side for å få tilgang til de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg frem mot målet langt fremme.

For å følge stien i terrenget laster du ned kartet på ut.no (stort kart). Stiene er ikke er merket med annet enn tilfeldige pinner reist opp mot granlegger, men er nå såpass mye brukt at de er ganske lette å følge i terrenget selv uten teknologisk hjelp. Det siste krever selvfølgelig at en kan lese terrenget og alltid tenke retningen mot målet. 

Da vil du oppleve en godt framkommelig sti i tørt lende og, for mange, i nytt terreng.

Adkomst med egen bil

Adkomst med kollektivtransport

I Maridalen: Buss til/fra Hammeren bussholdeplass ved Skjervenbrua.
Tog til/fra Lunner stasjon. Deretter drosje/minibuss til/fra bomstastasjon i Gjerdingveien ved Østre Olum. Lunner Drosjesentral Tlf. 61322500.

Overnattingsmulighet på Kikutstua.

Annonse