Forside > Utforsker > Område > Drammensmarka og Finnemarka

Utforsk Drammensmarka og Finnemarka!

Finnemarka nord for Drammen har typiske østlandske skogtrakter med mye stor granskog og flott furuskog i de høyestliggende partiene. Her er myrområder, vann og utsiktstopper. I Finnemarka kan du til og med støte på fjellbjørk i de høyeste partiene og barlind i de lune sørvendte liene.

Sørøst i Finnemarka ligger skogsområdet som blir kalt Drammensmarka. Dette er Drammensernes nærmeste friluftsområde. Her finner du et trivelig skogsterreng med fiske- og bademuligheter i fleng. Det er et omfattende sti- og løypenett i området, med oppkjørte skiløyper vinterstid og to turisthytter. Området er og kjent for å ha fler av landets beste klatrefelt, samt at stinettet er lekegrind for mange terrengsyklister. 

Kulturminner 

Området byr også på mange kulturminner, blant annet fra Finnevandringstida på 1600-tallet som ga navn til marka. Det er merka ei runde som går innom tuftene etter flere av de gamle boplassene, badstua, skolen og andre kulturminner fra tida da det bodde folk fast innpå skauen. 

Mest populære ruter  

Buvasskoia til Storekrak, Buvasskoia til Vikerkoia og Vikerkoia til Tjuenborgkoia

Gode startsteder  

Landfalltjernet i Drammen, Eiksetra turisthytte i Lier, Røyne i Sylling, Ulevann på Krokstadskauen, Engersetra i Åmot, Sponevollen i Modum samt flere steder lengst nord i marka. 

Tilpass søket for