Forside > Utforsker > Område > Saltfjellet og Svartisen

Utforsk Saltfjellet og Svartisen!

Variert og uberørt natur er kjennetegnet for det store fjellområdet Saltfjellet-Svartisen. I vest stuper bratte fjell ned i dype fjorder. Her finner du også Nord-Skandinavias største isbre, Svartisen. I øst er terrenget roligere med frodige daler og stille elver.

Saltfjellet-Svartisen strekker seg mellom Ranfjorden, Dunderlandsdalen og Nasafjellet i sør og Saltfjorden/Skjerstadfjorden i nord. I vest når området ut til havet og i øst er Saltdalen/Junkerdalen og Sverige grensa. 

Saltfjellet

Saltfjellets østlige deler, hvor de fleste hyttene og rutene ligger, er et flatt og stort sett meget lettgått høyfjellsplatå. En del meget frodige daler skjærer seg inn fra både sør og nord, for eksempel Stormdalen, Blakkådalen, Tollådalen og Beiardalen

Svartisen og kystområdene 

I sørvest ligger Svartisen, vestre del er Norges nest største bre og østre del er nummer fire på lista. Ute mot kysten blir terrenget enda mer alpint og forrevent. Børvasstindan sør for Saltstraumen inneholder mange perler for folk som vil ha luft under seg. Mangfoldet går også igjen i dyre- og plantelivet. 

Dyr og planter 

Frodigheten er stor i mange av fjelldalene, og over fjellviddene trekker flere av de store pattedyrene som trenger godt med plass rundt seg for å trives. 

Geologi 

En spesialitet for Saltfjellet er store forekomster av marmor. Dette har gitt grunnlag for fantastiske grotter. På Saltfjellet kan du derfor finne utfordringer både over og under bakken. 

Populære ruter  

Fra Lønsstua til Saltfjellstua, videre til Bjellåvasstua og så til Tollådalen

En anbefalt tur er å følge den historiske vandreruta Telegrafruta - en vakker og lett turrute som følger den nedlagte telegraflinja over Saltfjellet, gjennom Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Populære ruter

Fra Lønsstua til Saltfjellstua, videre til Bjellåvasstua og så til Tollådalen.

En anbefalt tur er å følge den historiske vandreruta Telegrafruta - en vakker og lett turrute som følger den nedlagte telegraflinja over Saltfjellet, gjennom Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Gode startsteder

Beiarstua, Lønsstua, Storeng fjellgård og Bolnastua.

Mer informasjon

Tilpass søket for