Bygata fra Jevnaker

Legg til huskeliste
Annonse

"Bygata" går fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen, over Myrtjernshøgda - Fortjernsbråtan - Hakloa - Hadelandshøgda-Båhussetra - Sinnersetra- Slåttbråtan til Olum på Jevnaker. Veien er vist på flere kart i tidsrommet 1822-1872. Sist oppdatert 1918.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem ve...

Adkomst med egen bil

Adkomst med kollektivtransport

I Maridalen: Buss til/fra Hammeren bussholdeplass ved Skjervenbrua.
Tog til/fra Lunner stasjon. Deretter drosje/minibuss til/fra bomstastasjon i Gjerdingveien ved Østre Olum. Lunner Drosjesentral Tlf. 61322500.

Overnattingsmulighet på Kikutstua.

Annonse