Jotunheimstien Etappe 5: Storlondammen - Liomseter

Legg til huskeliste
Annonse

Storlondammen – Skjellbreidhytta 

Antatt tid: 4 timer

Storlondammen ligger ved fylkesveg 250, som går mellom Lillehammer og Dokka. Storlondammen demmer opp elva Vismunda, og ble i sin tid bygget for å skaffe større vannføring ...

Adkomst med egen bil

Ta av fra E6 ved Vingrom, ca 10 km sør for Lillehammer, og følg fylkesveg 250 vestover over Vingromsåsen til Storlondammen. (Hvis du ønsker å kjøre fram til Skjellbreidhytta, fortsetter du på Svartdalsvegen (bomveg) forbi Vismundsetra og Bleikesetra fram til Skjellbreida. parkering ca 300 meter fra Skjellbreidhytta).

Adkomst med kollektivtransport

Daglig rutebuss på fylkesveg 250 mellom Lillehammer og Dokka stopper ved Storlondammen. NB: bare hverdager mandag - fredag. Se https://innlandstrafikk.no.

Annonse