Forside > Utforsker > Område > Stølsheimen, Bergsdalen og Vossafjelli

Utforsk Stølsheimen, Bergsdalen og Vossafjelli!

Fjellene mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden byr på opplevelser både for naturelskeren og den historisk interesserte. Her er det en rekke frodige daler i 5-600 meters høyde, men største delen av området ligger mellom 900 og 1200 meter over havet. 

Topper som Vossaskavlen, Kvitanosi og ikke minst Fresvikbreen litt lenger nordøst, byr på imponerende rundskuer. I området finner man mange spor etter tidligere tiders mennesker. Gamle hustufter og rester etter fangstanlegg vitner om at fjellene har hatt stor verdi for folket i bygdene omkring. 

Stølsheimen er fjellområdet mellom Sognefjorden i nord og Vossefjellene i sør, fra Masfjordfjellene i vest og Vikafjellet i øst. Stølsheimen landskapsvernområde utgjør en sentral del av Stølsheimen. 

Natur

Stølsheimen er rik på vann. Mye nedbør og et kupert landskap har ført til mange vann og vassdrag, vide myrområder med rolige elveløp, friske stryk, og fosser som kaster seg utfor stupene på vei til fjorden. Stølsheimen strekker seg fra fjord til høyfjell opp i 1300 meter. De frodige løvliene reiser seg steilt opp fra Sognefjorden i nord, og glir over i et kupert fjellandskap med tallrike dalfører, botner og blinkende fjellvann.

Den dramatiske naturen langs Sognefjorden står i sterk kontrast til det mer vennlige og roligere landskap i sør. Gneisområdet i nordvest gir nakne fjell med avrundede former og u-daler. Her dominerer barfjell med botner og juv, blinkende små vatn og åpne, friske fjelloverganger.

I sør preges dalførene av forvitrende fyllitt med løsmasser og vegetasjon. Langs eldre ferdselsveier får man oppleve de fine variasjonene i løpet av en kort helgetur. Mange steder er grunnen svært næringsrik. Plantelivet er derfor spennende, og den botanisk interesserte vil finne mange sjeldne fjellplanter i Stølsheimen. 

Stølsdriften  

Stølsheimen har, som andre fjellområder, i lang tid vært nyttet som en del av næringsgrunnlaget for bygdene omkring. I nesten alle daler og botner, finnes støler og stølstufter fra den gang landbruket tok i bruk de frodige fjellbeitene for å kunne fø dyrene gjennom sommeren. Bare innen landskapsvernområdet ligger over 40 støler. Selv om stølsdriften nå er historie, drives aktivt landbruk i områder, med kyr og sau på beite. Sommer og høst brukes en del av selene i forbindelse med fritid. 

Hytter 

Bergen og Hordaland Turlag har 10 hytter i Stølsheimen, inkludert Kalvedalshytta i Lindås. Voss Utferdslag har tre hytter i sør, mens Vik Turlag driver Målsethytta og Jashaugbu nordøst i området. Verdens første selvbetjente hytte, Skjerjevasshytta, ble bygget av Bergen Turlag i 1937 vest i Stølsheimen. Den er seinere revet. 

Turmuligheter  

Det er relativt kort avstand mellom hyttene i området. Stølsheimen egner seg derfor godt for familier med med både små og større barn, og for dem som foretrekker kortere dagsetapper.

Området byr også på utfordringer for deg som liker de lange dagsetappene og vil gå utenom merkede stier, eller foretrekker telt. Værmessig er området et lunt selv om det kan være friskt på toppene og fjellovergangene. En av de mest populære rutene om sommeren går fra Vikafjell/Bjergane til Selhamar, videre fra Selhamar til Åsedalen, og derfra videre til Solrenningen.

Til Selhamar og Solrenningen kan man padle kano og kajakk, noe som stadig blir mer populært.

Vinterstid er det relativt stille i Stølsheimen. De viktigste rutene kvistes til påske og gjør et variert og nydelig skiterreng tilgjengelig for alle som er vant til å gå utenfor oppkjørte spor. Kort avstand fra Bergen. 

Adkomst  

Stølsheimen ligger i moderat reiseavstand fra Bergen. Med innfallsporter langs veien på strekningen mellom Voss og Vik, Modalen og Eksingedalen, Romarheimsdalen og fra den sørlige delen av Sognefjorden, når man området på 2-3 timers kjøring fra Bergen med bil.

Det tar litt lenger tid med offentlig transport. Det siste alternativet gir de beste turene, men vi kan anbefale varierte rundturer enten du har 4-åringen med til fjells, eller du er på på tur med dine sprekeste venner. 

Vossefjellene

Vossefjellene er fjellene rundt Voss fra Hamlagrø i sørvest til Flåmsdalen i øst og fra Nærøyfjorden i nordøst til Granvin i sør. Det er typisk vestlandsterreng med bratte frodige daler og topper med enkelte småbreer. Mange tar også Fresvikbreen inn under dette området. 

Mest populære turer  

Fra Voss til Volahytta og videre til Torvedalshytta i Vossefjellene. Fra Li til Høgabu og videre til Vaksdal i Bergsdalen. Fra Vikafjellet til Selhamar - Åsedalen. Fra Modalen til Solrenningen. Fra Romarheimsdalen til Kalvedalshytta.

Gode startsteder  

Voss, Eksingedalen, Modalen, Bergsdalen, Kvamskogen, Stordalen, Vaksdal, Mjølfjell, Uppsete og Hallingskeid.

Tilpass søket for