Legg til huskeliste
Annonse

Minst én gang i livet bør du unne deg en SignaTUR. SignaTUR er en samling av Norges ypperste langturer – nøye utvalgt, kvalitetssikret og varmt anbefalt av DNT.

Dette er den vakreste omveien fra Lillehammer til Sognefjorden!

Omveien er den nye langruta fra Lillehammer i Øst til Sognefjorden i Vest, en rute hvor man krysser Fjell-Norge på tvers og får oppleve det mest spektakulære landet har å by på. Fra skog og snilt fjelterreng, videre over høye topper og ned dalfører til en av Norges mest kjente fosser; Vettisfossen.

Turmål underveis:

Sjekk ut disse eventyrlige omveiene! 

Legg merke til at anbefalt sesong er fra juli-sept

Dag 1: Storlondammen til Skjellbreidhytta 

Antatt tid: 4 t. 13-14km

Storlondammen ligger ved fylkesveg 250, som går mellom Lillehammer og Dokka. Vi anbefaler å følge bilvegen (Svartdalsvegen) mellom Storlondammen og Skjellbreidhytta . Da unngår vi en rekke våte områder i terrenget. Vegen er grusveg og benyttes av hytte- og setereiere samt til drift av skogen. Etter et par kilometer passerer vegen gjennom setergrenda Vismundsetra, som ligger vakkert til i skråningen ned mot elva. Deretter har vi en transportstrekning på nesten 6 km gjennom skogen før vi tangerer Vismundvatnet. Vi anbefaler å fortsette til neste vann, som heter Lunken. Her kan det passe med en rast og kanskje et bad. Fra Lunken fortsetter vi til Bleikesetra og Skjellbreida, som er navnet på setergrenda der Skjellbreidhytta ligger på 920 moh, lengst nord i grenda.

Skjellbreidhytta er nå blitt selvbetjent (fra september 2022). Det betyr at Skjellbreidhytta har matlager.

Dag 2: Fra Skjellbreidhytta til Kittilbua  

Antatt tid: 4 t. 11,5 km

Fra Skjellbreidhytta følger vi den T-merkede Jotunheimstien, først opp en stigning i skogsterreng, før vi kommer ut i åpent lende på østsida av Skjellbreidmassivet. Fin trasé videre til Nysetra (Auggedalsnysætra), som ligger vakkert til ved to vatn. Derfra videre vest for Morgobeittjønnet og etter hvert i skogsterreng til Bentsetra. En kort strekning på bilveg før stien fortsetter i nordvestlig retning ned til Kittilbua. Gangbaner/klopper skal legges mellom Bentsetra og Kittilbua i juni 2022.

Et alternativ, siden strekningen mellom Skjellbreidhytta og Kittilbua er relativt kort, er å ta Omveien via toppene på Skjelbreidmassivet. Prestkjerringa (1060 moh), Myssmørhelje (1070 moh) og Gammelhans (1066 moh) er ei flott rekke frittliggende topper som anbefales. 

Legg merke til at Kittilbua har blitt selvbetjent, og er nå utstyrt med proviant (fra 14.06.22). 

Dag 3: Fra Kittilbua til Vestfjellhytta 

Antatt tid: 6 t 30 min. 17,3 km

På haugen vest for Kittilbua er det store groper i terrenget fra den gang det ble produsert jern fra myrmalm. Vi går på bru over Kittilbubekken vest for hytta. Videre nedover på kulturstien ca 500 meter (forbi Volden seter). I stikryss rett vestover forbi Skogskoia (merk at kulturstien er gruset fram til Skogskoia) og på bru over en liten bekk og videre i skogsterreng. Dokkfløyvegen krysses, og stien fortsetter vestover i glissen skog på nedsiden (sørsiden) av fylkesveg 204. Fylkesvegen krysses, og stien kommer fram ved det tilrettelagte fiskevannet ved Valdrestjønna på nordsiden av fylkesvegen. 

Stien fortsetter fram til Gamle Liomseterveg som følges ca 1,7 km til en snuplass. Her er det skiltet i flere retninger, blant annet til Holsbru og Vestfjellhytta. Videre på kjerreveg før stien går inn i Dokklihamninga, der husdyr går på beite om sommeren. Vi fortsetter opp på Obleikhaugen (utsiktstårn) og ned til Øvre Dokkliseter. Deretter på sti i skogsterreng forbi Dunglungen. Her går stien litt høyere opp i lia enn vist på kartet. Stien passerer noen områder som kan være våte, og gode fjellsko er nødvendig. Vær også oppmerksom på at det er lite rennende vann på strekningen. Gå eventuelt ned til Dunglungen for å fylle drikkeflaska. Stien går over tregrensa over Grytlifjell og Hornsjøfjell (med flott utsikt) og videre fram til Vestfjellhytta ved Nysetra.

Dag 4: Fra Vestfjellhytta til Liomseter  

Antatt tid: 4 t. 12,9 km

Fra Vestfjellhytta går Jotunheimstien i vestlig retning gjennom setergrenda (Nysetra/Bødalsnysetra). Traseen mellom Vestfjellhytta og Grytlia går i åpent lende. Stien følger det gamle Budei-råket fra Nysetra til Grytlia. Det er lagt ut mange meter klopper/gangbaner på strekningen slik at myrene nå er greiere å forsere.

Fra Grytlia går stien på nedsiden av det gamle seterhuset og rett over setervollen. Gjerdene rundt setra har falt ned for lenge siden, men stien videre tar av fra der gjerdet en gang sto lengst nordvest på vollen. Stien fortsetter til den møter en annen sti der vi svinger 90° mot sørvest og videre nedover til bekken "Gryta" som kommer fra Gryttjernet. Bekken steingås. Videre følger stien et gammelt råk i fjellbjørkeskogen fram til Revåa, der det er bygd en fin tømmerbru.

Fra brua over Revåa er det tydelig sti over Nordre Suluhøgda, 1122 moh., og ned til Liomseter.

Dag 5: Fra Liomseter til Storkvolvbua via Nonstjønnengene

Antatt tid: 5 t. 14,6 km

Del av Jotunheimstien. Et kort stykke på vei forbi stidelene til Revsjøen og Svarthamar før stien tar av over Liumsæterbekken. Stidele for ruta til Haldorbu og Langsuplassen på vestsida av bekken. Herfra opp mot nord og så nordvest gjennom skogen. Opp på snaufjellet og over Vakkerlifjellet og Nonstjønnengene. Øst for Nordre Langsua svinger stien mot nord og opp forbi stidelet mot Langsubua. Videre forbi Viertjønnet og stidelet til Skriurusten og ned til Storkvolvbua.

Dag 6: Fra Storkvolvbua til Storhøliseter 

Antatt tid: 4 t. 12,9 km

Del av Jotunheimstien. Mot nord ned til Krusgravbekken og opp vest for Brennhøa. Nordvestover til stidelet til Espedalen sør for Svarttjønna. Ned i skogen sør for Storhøpiggen forbi stidele til Skriurusten og nordover forbi Melbyesetra og ned til hytta. Den selvbetjente hytta Storhøliseter ligger på et større setertun.

Dag 7: Fra Storhøliseter til Oskampen  

Antatt tid: 4 t. 13,3 km

Del av Jotunheimstien. Ned til Vinstra og over elva på sommerbru. (Brua som er inntegnet på eldre kart 2 km lenger sør, er revet.)Videre vestover og nord for Øyangen, delvis på bilvei og sti til Jotunheimvegen. Interessant fiskebu nedenfor veien ved Sandåa (skiltet). Videre langs Jotunheimveien drøyt 100 m vestover og inn på sti. Herfra er det 1 t opp til hytta. Avstikker fra hytta opp på selve Oskampen anbefales.

Dag 8: Fra Oskampen til Sikkilsdalsseter 

Antatt tid: 5 t. 11,3 km

Del av Jotunheimstien. Langs foten av Oskampen og ned til osen av nedre Heimdalsvatnet og over Hinøgla på helårsbru. Over veien og i sterk signing opp vestover mot Vangstulkampen og gjennom i skaret vest for toppen. Ned i Sikkilsdalen og på helårsbru over elva like før hytta.

Dag 9: Fra Sikkilsdalsseter til Gjendesheim via Sikkilsdalsvatna

Antatt tid: 5 t. 14,8 km

Del av Jotunheimstien. Langs Sikkilsdalsvatna i til dels grov ur. Så opp gjennom bjørkeskog til Sikkilsdalsskardet, fin utsikt. I skaret stikryss med ruta over Sikkilsdalshøa. Vestover og ned til Maurvangen. Herfra en drøy 1/2 t (2,5 km) på vei til Gjendesheim.

Dag 10: Fra Gjendesheim til Glitterheim via Hestlægerhøe

Antatt tid: 8 t. 21,9 km

Opp mot Gjendehalsen. Forbi stidelet til Besseggen og Memurubu. Videre mot nord forbi nytt stidele til Besseggen og så over Bessa på sommerbru. Forbi to stideler til Bessheim nord for elva. Ned til helårsbrua over utoset av Russvatnet. Langs vannet i retning Tjønnholodden og nordover på østsiden av Tjønnholåe. Over elva på sommerbru. Så videre mot vest og så mot nord opp til stidelet til Memurubu. Så opp mellom Austre og Vestre Hestlægerhøe, ofte på snøfonn. Ned i Veodalen til stidele ved Veo for umerka rute om Tjønnholet og over elva på helårsbru og opp til hytta.

Dag 11: Fra Glitterheim til Spiterstulen via Glittertinden 2465 moh.

Antatt tid: 9 t. 15,6 km

Flott topptur over Norges nest høyeste topp. Breen på toppen kan være isete ved spesielle værforhold. Opp mot Nedre Steinbuvatnet og opp fjellryggen til brekanten. Inn på breen og langs brekammen videre opp mot vest til toppen. På toppen er det overhengende skavel, så hold god avstand fra kanten. Over to mindre topper og slakt ned på breen i vest. Vardet fra vestenden av fonna, etter hvert bratt ned i Steindalen til Skautflye. Steindalselve steingås. Forbi stidelet for ruta over Skautflye fra Glitterheim. Skauta steingås eller vades. Over ryggen og bratt ned i Visdalen til Spiterstulen. På topptur med lett sekk bruker man kortere tid enn angitt.

Dag 12: Fra Spiterstulen til Leirvassbu 

Antatt tid: 5 t. 15,3 km

Ruta går først sørover, så vestover i jevn høyde og steinete terreng gjennom Visdalen langs Visa. Hellstuguåe passeres på 2 helårsbruer. Forbi stidelet til Gjendebu og så vestover gjennom dalen ved foten av Store Urdadalstinden. Elva fra Semelholstjønne og Urdadalsbekken steingås. Inn i Kyrkjeglupen ved foten av Tverrbytthornet og Søre Tverrbottindan. Forbi tjernene Troget og Panna, rundt på nordsida av Leirvatnet til Leirvassbu.

Dag 13: Fra Leirvassbu til Olavsbu 

Antatt tid: 3 t 30 min. 10,6 km

Langs sti vest for anleggsveien mot Gravdalen til stidele mot Skogadalsbøen. Forbi ei nødbu, over veien og opp til Høgvaglen. Ned gjennom grov ur på østsida av Øvre og Nedre Høgvagltjønnen til stidelet til Gjendebu før Langvatnet. Videre ned til bekken fra Nedre Høgvagltjønnen som steingås eller vades. Så opp gjennom Semmeldalsmunnen, på østsiden av to vann og bratt opp en stor snøfonn til Rauddalsbandet. God nytte av staver her. Eventuelt slakere opp lengre øst for bandet. Ned på vestsida av to små vann, over tre bekkeløp og ned mot sør langs foten av Store Rauddalseggje.

Dag 14: Fra Olavsbu til Skogadalsbøen via Rauddalen

Antatt tid: 6 t. 18,4 km

Denne ruta er lettere enn ruta om Skogadalen. Høydeforskjellen er mindre så den er ca. 1 t kortere. Over elva nedenfor hytta på sommerbru og til stidelet til Fondsbu og så norvestover inn i Rauddalen. Stidele til Skogadalsbøen om Skogadalen ved midten av Raudalsvatnet. Videre langs sørsida av vannet og ut dalen. Så ned i Storutladalen og til stidelet til Leirvassbu. Ned Storutladalen til Storebrui og stidelet til Turtagrø, Fannaråkhytta, Sognefjellshytta og Krossbu på vestsida Utla. Videre på østsida av Utla sørover gjennom skog det siste stykket til hytta.

Dag 15: Fra Skogadalsbøen til Vettismorki 

Antatt tid: 4 t. 10,4 km

Fra vakre Bøen går man sørover på helårsbru over Skogadøla og til stidelet til Olavsbu, Gjendebu og Fondsbu på andre sida av elva. Videre til nytt stidele til Fondsbu, Tyinholmen og Koldedalen. Fortsatt sørover og på helårsbru over Uradøla og forbi der umerka rute tar ned til Vormeli og så bratt opp mot Friken. Fin utsikt mot Hurrungane her, verdt å ta en rast! Så bratt ned mot Fleskedalen og forbi stidelet til Fondsbu, Tyinholmen og Koldedalen. På helårsbru over Fleskedøla. Videre gjennom skogen til Vettismorki. 

Dag 16: Fra Vettismorki til Sognefjorden

Fra Vettismorki til kanten av stupet ved Vettisfossen og så over Morka-Koldedøla på helårsbru og til stidelet for ruta langs Morka-Koldøla. Herfra sørvestover og etter hvert bratt i mange slyng ned til Vetti Gard. Herfra går det gen vakker grusvei til Hjelle, ruta ender på Svalheim gard i Øvre Årdal. 

Adkomst med egen bil

Ta av fra E6 ved Vingrom, 10 km sør for Lillehammer, og følg fylkesveg 250 vestover ca 13 km over Vingromsåsen til Storlondammen. Hvis du ønsker å kjøre fram til Skjellbreidhytta, fortsetter du på Svartdalsvegen, bomveg, forbi Vismundsetra og Bleikesetra fram til Skjellbreida. Parkering ca 300 meter fra Skjellbreidhytta.

Adkomst med kollektivtransport

Rutebuss på fylkesveg 250 mellom Lillehammer og Dokka stopper ved Storlondammen. NB: bare hverdager, mandag - fredag. Se https://innlandstrafikk.no.Alternativt kan man ta drosje fra Lillehammer til Storlondammen. 

Fra Øvre Årdal:Valdresekspressen. Sjekk entur.no

Annonse